Husön Ratsastajat ry tukee seuraa edustavien ratsastajien osallistumista kilpailuihin myöntämällä vuosittain kilpailuavustuksia seuran taloudellisen tilanteen sallimien mahdollisuuksien puitteissa.

Avustusten haku 2022

Kilpailuavustuksia on mahdollista hakea Alue- ja A-kilpailuluvista syntyneiden kustannusten sekä kyseisellä tasolla vuonna 2022 kilpailtujen kisamaksujen kattamiseen. Avustuksia maksetaan seuran vuoden 2022 toimintasuunniteman mukaisesti johtokunnan päätöksellä taloudellisen tilanteen niin salliessa. Ensisijaisesti varattu summa käytetään Alue- ja A-lupien maksamiseen takautuvasti luvan hankkineille ja mikäli tämän jälkeen rahaa on edelleen käytettävissä, jaetaan jäljelle jäänyt summa ratsastajien kesken kisamaksujen kattamiseen kilpailukauden aikana kerättyjen rankingpisteiden suhteessa.

Kilpailuavustukset haetaan vuoden 2022 kilpailukauden päätyttyä. Kilpailuavustushakemuksen voi täyttää sen jälkeen, kun kaikki kilpailut, joihin avustusta hakee, on kilpailtu. Hakemus täytyy kuitenkin tehdä viimeistään 15. tammikuuta 2023 mennessä. Hakemus tehdään tämän linkin takaa löytyvään Excel-lomakepohjaan, joka lähetetään s-postilla ao. osoitteeseen.

Avustusten maksukriteerit

Seura maksaa takautuvasti jäsenensä Alue- tai A-luvan, mikäli seuraavat kriteerit toteutuvat ja mikäli seuran taloudellinen tilanne tämän mahdollistaa:

  • Alueluvan haltija on saavuttanut kilpailukauden aikana vähintään kaksi hyväksyttyä suoritusta aluetason kilpailuissa
  • A-luvan haltija on saavuttanut vähintään viisi hyväksyttyä suoritusta A-tason kilpailuissa.
  • Avustuksen saaja on ollut avustusten kohteena olevalla kilpailukaudella Husön Ratsastajien jäsen.
  • Avustuksensaajan edustusseura on ollut avustusten kohteena olevalla kilpailukaudella Husön Ratsastajat.
  • Avustuksen saaja on hakuajan puitteissa toimittanut hakemuksen ja siinä pyydetyt tiedot.
  • Jos avustuksen saajalla on erääntyneitä maksuja seuralle, vähennetään rästissä olevat maksut ko. henkilön avustusosuudesta.

Hakemusten käsittely

Seuran johtokunta käsittelee hakemukset tammikuussa 2023 ja päättää maksuun laitettavat avustukset. Kaikki hakemukset käsitellään kerralla hakuajan päätyttyä. Päätös lähetetään tiedoksi hakijalle, minkä jälkeen avustussumma maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Muuta huomioitavaa

  • Alaikäisellä hakijalla on oltava huoltajan suostumus kilpailuavustuksen hakemiseen. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi tehdä huoltaja alaikäisen kilpailijan puolesta.

Lisätietoja ja hakemukset:

info.husonratsastajat[at]gmail.com

Linkki hakulomakkeeseen, joka lähtetään yo. s-postiosoitteeseen.