Seuran vastuullisuus

Husön Ratsastajat haluavat toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti seurayhteisönä niin lajissa kuin myös osana yhteiskuntaa. Seuralla on vastuullisuusohjelma. Vastuullisuusohjelman tekemisessä on pyritty ottamaan huomioon seuran ja lajin ominaispiirteet, ja se on rakennettu seuran toimintaan sopivaksi ja sitä tukevaksi.

Vastuullisuusohjelmaan on määritetty viisi HuRa:n vastuullisuuden painopistettä, jotka perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuuden painopisteet ovat:

  • Hyvinvoiva ihminen ja hevonen
  • Yhdenvertainen yhteisö
  • Kestävästi vihreä
  • Meidän seuramme
  • Yhdessä laivassa.

Painopisteiden pohjalta on määritetty tavoitteet ja niiden pohjalta toimenpiteet seuran toiminnalle vuosille 2024-2027.

Koko vastuullisuusohjelman tavoite on varmistaa, että seuran toiminta on lajin sisällä ja ulkopuolella sosiaalisesti, ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä.

Vastuullisuusohjelman jatkuvuutta turvataan sitomalla sen päivitys Tähtimerkki-sykliin ja sen toimintojen toteutumista seurataan hallituksen kokouslähtöisesti.