Seuran historia – 40 vuotta ratsastuksen iloa!

Seuran historia

Husön kartanon mailla on aina pidetty hevosia. Husön kartano tuli Helsingin kaupungin omistukseen vuonna 1966. Ratsastusharrastus alkoi ravihevosten hoitajien keskuudessa. Husön kartanon vuokralaiset Heikki ja Vuokko Olsson perustivat Husön ratsu- ja ravitallin vuonna 1970. Jo vuonna 1978 ratsastuskoulun johtaja Heikki Olsson on lähestynyt kirjeellä Helsingin kaupunkia toivoen yhteistyötä Husön alueen ratsastusreitistön kehittämisessä. Rakennukset rapistuivat ja toivomuslistalla oli mittavia hankkeita, kuten valaistut ratsastuspolut ja ratsastushalli.

Seura perustetaan

Lukuisista toiveista huolimatta ratsastusolosuhteet Husössä eivät olleet kohentuneet, joten tammikuun 5.päivänä vuonna 1982 kolmen tarmokkaan naisen (Soile Lindell, Riitta Holopainen ja Mari Jokela) allekirjoituksella vahvistettiin Husön Ratsastajat ry -nimisen yhdistyksen syntyminen. Seura perustettiin todelliseen tarpeeseen, kun koko harrastuksen olemassaolo Husössä oli uhattuna. Silloinen ratsastuksenopettaja Riitta Holopainen sai voimat liikkeelle ratsastuksellisten olosuhteiden ja nuorisotyön kehittämisen puolesta. Yhdistyksen perustamisen pääajatus oli, että yhdistämällä voimat aktiivisten ihmisten kanssa saataisiin myös kaupungin suuntaan enemmän painoarvoa ja näin toivottiin saavutettavan paremmat toimintaedellytykset Husön alueelle.

Perustamiskokouksen kutsussa luetellaan seuraavat päämäärät yhdistystoiminnalle:
– ratsastustietouden lisääminen
– ratsastustuntien ulkopuolella tapahtuvan ohjelman kehittäminen sekä junioreille että senioreille
– lahjakkaiden ratsastajien edelleen koulutus
– kilpailujen järjestäminen
– tempausten suunnittelu
– maastoreittien rakentaminen Helsingin kaupungin avustuksella
– suunnitelmien kehittäminen maneesin saamiseksi ym.

Husön Ratsastajien perustamiskokoukseen osallistui 42 henkilöä ja moni heistä jatkoi aktiivista seuratyötä useita vuosia eteenpäin. Jo ensimmäisen toimintavuoden lopussa seuralla oli 205 jäsenmaksun maksanutta jäsentä (152 junioria ja 53 senioria).

Jännittävät vuodet 1983 -1984

Helsingin kaupungin ja vuokralaisen välinen vuokrasopimus oli katkolla. Heikki Olssonin leski Vuokko Olsson kävi neuvotteluja vuokrasopimuksesta ja toukokuussa vuonna 1983 Husön Ratsastajat ry lähetti Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle kirjeen, jonka tavoite oli varmistaa Husön kartanon vuokrasopimuksen uusiminen siten, että ratsastustoiminta Husössä voi jatkua ilman katkoksia. Kirjeen painoarvoa lisäsi lähes 2000 allekirjoitusta käsittävä adressi. Se syntyi spontaanisti, kun ensimmäisen kerran tuli ilmi, että ratsastuskoulun jatkuvuus oli vaarassa. Vaikka toiminnan epävarmuutta oli ilmassa, HuRa:n toimintakertomus vuodelta 1983 kertoo, että ratsastuskentän kunnostustyöt saatiin alkuun. Tämän lisäksi seura valmisti kilpailukäyttöönsä talkoovoimin 20mx40m kouluaidat.

Vuoden 1984 Toimintasuunnitelman tavoitteeksi oli asetettu kentän kuntoon saattaminen, ratsastuskoululle B-luokitus sekä nuorisotoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen. Seurassa haaveiltiin myös talkoovoimin rakennettavan maastoesteradan valmistumisesta.

Vuoden 1984 kevät ja kesä oli ristiriitojen aikaa. Ratsastuskoulutoiminta katkesi koko kesän ajaksi ja lukuisia hyviä hevosia myytiin kiireellä. Seura pyrki aktiivisesti vaikuttamaan kaupungin päättäjiin siten, että Husön alue pysyisi ratsastajien käytössä. Vaikka elettiin epävakaassa tilanteessa, seura järjesti kolmet piirikunnalliset- ja kuudet seurakilpailut, joihin osallistui yli 300 ratsastajaa. Lisäksi vuodelle 1984 asetettu tärkein tavoite, eli kentän kunnostus ja aitaus, saatiin kuitenkin suoritetuksi. Syksyllä kartanoon muutti uusi vuokralainen Airi Iso-Lotila, Husön Ratsastuskeskus Oy:n perustaja-omistaja.

Aktiivinen vuosi 1985

HuRa:n jäsentiedote helmikuulta 1985 kertoo, että Husön Ratsastuskeskus on saanut SRL:n luokituksen. Ankean vuoden –84 jälkeen seuratoiminta oli taas vilkkaana käynnissä. Hiihtoesteratsastuskisat pidettiin maaliskuussa ja HuRa:n ensimmäiset omat kansalliset kouluratsastuskilpailut järjestettiin 2.6.1985. Pj. Soile Lindell totesi kuitenkin kirjoituksessaan Aktiivinen toimintavuosi 1985: ”Taistelu olemassaolosta Husössä kuitenkin jatkuu – Talosaaren käyttötarkoitusta ratsastuskeskukseksi ei ole vahvistettu. Tilanne edellyttää jatkuvaa koulun ja seuran yhteistyötä Helsingin kaupungin suuntaan.”

Johtokunnassa 1985 toimivat: Soile Lindell pj., Tero Villilä, Eeva Hyvönen, Sirkka Itävaara, Arja Joivio, Terttu Karjalainen ja Irmeli Palvas. Muita toimielimiä: Tiedotusjaos (6 henkilöä), Kilpailujaos (9 henkilöä), Nuorisojaos (10 henkilöä) ja Toimihenkilöjaos (11 henkilöä). Suuri joukko aktiivisia ihmisiä, jotka kaikki pyrkivät tekemään parhaansa seuran ja Husön hyväksi.

Husön Ratsastajat ry.lähestyy Helsingin kaupungin kiinteistövirastoa useilla kirjeillä milloin mitäkin parannusta käsitellen mm. vuokranalennusehdotusta, vesijohtojen korjausta, kuivakäymälää, maastoratsastusreittiä yms.

Toiminta jatkuu 1986

HuRa:n jäsenet osallistuvat aktiivisesti ja menestyksekkäästi ratsastustapahtumiin. HuRa tekee Helsingin kiinteistövirastolle tarjouksen Sipoon Talosaaressa sijaitsevan huvila Torpet vuokraamisesta. Tarjouskilpailun voittaa toinen yhdistys.

Vuoden 1986 tunnustuksia ja palkintoja: Husön Malja on kiertopalkinto, jonka saa seuran paras esteratsastaja (Tanja Tervakko ja poni ”Knocky). Kouluratsastuksen kiertopalkinto on upea hevospatsas (Laura Lindell ja ”Tony”). Seuran ”Kannukset” annetaan vuosittain aktiiviselle ja kehityskykyiselle junioriratsastajalle (Kikka Kallio).

Joulukuun lopussa vuonna 1986 seurassa on maksaneita jäseniä 306 kpl, joista alle 18 v. junioreita 170 ja 136 senioria.

Maneesitoimikunta 1987

HuRa ja Husön Ratsastuskeskus tekevät yhdessä Helsingin kaupungille Talosaaren käyttösuunnitelmaehdotuksen ratsastustoiminnan osalta, merkittävä hanke mm. ratsastushalli. Maneesitoimikunta perustetaan. Tavoite päästä kiinteistöviraston alaisuudesta urheilu- ja ulkoiluviraston alaisuuteen etenee.

Toiminta vakiintuu 1988

Kansalliset kouluratsastuskilpailut 4.6.88. Luokka Helppo A:2 (osallistujina mm. Kyra Kyrkund – May Hoff, Håkan Wahlman – AVM Granat), Luokka Prix St.Georges (osallistujina mm. Kyra Kyrklund – Wonne, Janne Bergh – Mons, Håkan Wahlman – Moulin Rouge, Marko Björs – Dianna, Kikko Kalliokoski – Mark Twain ja Heidi Svanborg – Vancouver) ja Luokka Vaativa B:2 (osallistujina monia edellisistä)

Maneesia aletaan rakentaa 1989

Helsingin kaupungin hallitus on päättänyt vuoden alusta siirtää Talosaaren alueen kiinteistölautakunnan hallinnosta liikuntalautakunnan hallintoon. Paikat uudelle tallirakennukselle ja maneesille on osoitettu. Kaikkia kannustetaan mukaan kehittämishankkeeseen.

Huran toimintakertomus vuodelta -89 kertoo: Kahdeksannen toimintavuotensa aikana ratsastusseuran organisaatio koki historiansa suurimman muutoksen. Aikaisemmin seuran aktiivitoimitsijat olivat perinteisesti yksityishevosten omistajia ja ratsastajia. Uudet edustavat seuran pääasiallista jäsenistöä eli ns. riviratsastajia. Ratsastuskentän peruskorjaus toteutettiin Helsingin kaupungin toimesta suunnitelmien mukaisesti. Yhdessä ratsastuskoulun kanssa perustettu Kiinteistöosakeyhtiö Husön Maneesi Ab aloitti ratsastushallin rakentamisen.

Vuosikymmen vaihtuu 1990

”Ratsastushallin valmistuminen ja kentän peruskorjauksen loppuunsaattaminen ovat luoneet hyvän perustan ja kilpailukykyiset puitteet ratsastustoiminnalle Talosaaressa.” Näin kirjoitetaan toimintakertomuksessa vuodelta 1990. Maneesi vihittiin käyttöön juhlallisesti sunnuntaina 6.5.1990. Ohjelmassa oli ratsastusnäytös, tervetuliaismalja ja Maapallo Cup Helsingin piirin karsinnat sekä koulu- että esteratsastuksessa. Seura kutsuu ensimmäiseksi kunniajäsenekseen Airi Iso-Lotilan, joka on merkittävästi edesauttanut toimintamahdollisuuksia Husössä. Hyvästä yhteistyöstä kiitoksena seura myöntää Airi Iso-Lotilalle elinikäisen kunniajäsenyyden.

Vuonna 1992 Husön Ratsastajat pyrki Nuori Suomi -sinettiseuraksi. Seurassa tehtiin kehittämistyötä lasten ja nuorten toiminnan edistämiseksi, muun muassa perustettiin Junnis- ja Nappis-kerhot. Työ tuotti tulosta, ja HuRa läpäisi Suomen Ratsastajainliiton suorittaman auditoinnin. Yli 400 ratsastusseuran joukossa on vain 14 Sinettiseuraa, joten HuRa on syystäkin ylpeä sinetistään. Sinettiseura-nimike viestittää siitä, että seuran nuorisotoiminta on laadukasta ja lähtee lasten ja nuorten tarpeista. Tittelin eteen tehdään jatkuvasti työtä, kerhovetäjiä koulutetaan sekä seura yrittää edelleen kehittää nuorisotoimintaansa. Sinettiseuran laatua tarkkaillaan säännöllisin väliajoin Suomen Ratsastajainliiton suorittamilla auditointikäynneillä.

Vuosikymmenen loppupuolella Husön Ratsastuskeskuksen omistajasuhteisiin tuli muutos, kun Airin tytär Ani Paananen yhdessä Ilpo-miehensä kanssa tulivat Airin avuksi pyörittämään ratsastuskoulua.

Uudet tuulet puhaltavat 2000-luvulla

2000-luvulle tultaessa seuran ja koulun yhteistoiminta oli vakiintunut siten, että kilpailuja järjestettiin tallilla säännöllisesti kerran kuukaudessa. Seura järjesti myös vuosittain erilaisia valmennuksia, kursseja sekä retkiä, joita myös ratsastuskoulu osaltaan sponsoroi.

© Kari Hakli (Helsingin kaupungin museo)

Muutoksien vuosi 2009

Vuonna 2009 kesäkuussa Husön Ratsastuskeskuksen pitkäaikaiset omistajat päättivät myydä yrityksensä perhe Thermanille. Seuran ja uusien omistajien yhteistyöhön ei tullut muutosta, vaan se jatkui hyvässä yhteisymmärryksessä. Syksyllä 2009 seura otti ison haasteen vastaan, kun kilpailukalenteri laitettiin uusiksi. Aikaisemmin kilpailuja järjestettiin kerran kuukaudessa, nyt määrää lisättiin kaksinkertaisesti. Lisääntyneestä työmäärästä huolimatta, seura selvisi kunnialla kilpailujen organisoimisessa. Suurin kiitos kuuluu aktiiviselle jäsenistöllemme, ilman heitä näin aktiivista kilpailutoimintaa ei olisi mahdollista tehdä.

2011 ja 2012 Husö Jumps!

Heinäkuussa 2011 lanseerattu Husö Jump -ratsastustapahtuma oli kolmipäiväinen alue-estekilpailu Helsingin Talosaaren kauniissa kartanomiljöössä. Tapahtuma keräsi tuolloin paikalle runsaasti yleisöä ja kilpailijoita, ja helteisenä viikonloppuna Husön Ratsastuskeskuksessa nähtiinkin lähes 350 lähtöä. Positiivisesta ja kannustavasta palautteesta rohkaistuneena HuRa päätti seuraavana vuonna nostaa panoksia entisestään ja vuoden 2012 Husö Jump olikin jo kansallisen tason estekilpailu.

2013 – Husö Dressage

Husön Ratsastajat ottivat ison askeleen eteenpäin lisätessään kilpailukalenteriin myös Husö Dressagen. Kesällä saimme ikimuistoiset kilpailut Husö Dressage 6.-7.7.2013 ja Husö Jump 11.-14.7.2013.

Joukkue SM-kisat Husössä 2018

Husön Ratsastajat sai järjestettäväkseen kouluratsastuksen joukkue SM-kisat loppukesästä 2018. Kisat pidettiin Husössä ja niinhän siinä kävi, että HuRan joukkue voitti omissa kisoissaan SM-kultaa!

Koronaviruspandemian  vuodet 2020-2021 

Koronapandemiasta huolimatta seuratoiminta jatkui aktiivisena myös 20-luvun alussa. Koronarajoitusten vuoksi muutamat seurakisat jouduttiin kyllä perumaan, mutta muuten seuran toiminta jatkui aiempien vuosien tapaan. Koulutukset ja teemaluennot järjestettiin koronarajoitusten vuoksi verkossa ja myös johtokunnan kokoukset sekä seurat kokoukset pidettiin etäkokouksina.

2022 – HuRan 40. toimintavuosi ja Husö Dressage Weekend

Vuoden 2022 keväällä koronapandemia on viimein helpottanut ja koronarajoitukset on purettu. Vuosi 2022 on HuRan 40. toimintavuosi, jota tulemme juhlistamaan mm. heinäkuun 9.-10. päivä Husössä pidettävillä kansallisen tason kouluratastuskilpailuilla. Seura järjestää Husö Dressage Weekendin vapaaehtoisten voimin.

HuRalla on lähes 400 jäsentä vuoden 2022 alussa ja jäsenmäärä on ollut viime vuodet ilahduttavasti kasvussa. 40-vuotiaan seuramme saa myös uuden ilmeen, kun seuran uudet upeat kotisivut julkaistaan keväällä 2022.