Seuran hallinto ja strategia

Husön Ratsastajat r.y. on täysin vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistysmuotoinen ratsastusseura. Olemme Suomen Ratsastajainliiton jäsen ja noudatamme kaikessa toiminnassa Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja toimintaohjeita. Suurin osa seuran jäsenistä ratsastaa seuran kotitallilla Husön Ratsastuskeskuksessa, jonka kanssa seura tekee myös tiivistä yhteistyötä.

Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta, varsinkin ratsastusurheilun ja ratsastusharrastuksen, seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpailu-, tai huippu-urheilua sekä harrastus- ja seuratoimintaa omien edellytysten ja tarpeidensa mukaisesti.

Arvot

Seuraavat arvot ohjaavat seuran toimintaa ja päätöksentekoa:

  • Kannustamme kaikkia osallistumaan omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan seuran toimintaan.
  • Toimintamme on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
  • Otamme kaikessa toiminnassamme hevosen ja ratsastajan hyvinvoinnin huomioon.
  • Toimintamme on vastuullista ja taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Visio

Seuran visiona on, että jokainen seuran jäsen kokee olevansa tärkeä, hän kehittyy ratsastajana, omaa hyvät hevostaidot sekä nauttii mukanaolosta.

Seuran ydintoiminta

Seuran ydintoimintaa on koulu- ja esteratsastukseen liittyvien hevostaitokerhojen, ratsastuskisojen, koulutusten ja muiden hevostaitoa edistävien  tapahtumien järjestäminen.

Husön Ratsastajien toimintaa ohjaa seuraavat strategiset peruslinjaukset ja tavoitteet:

  • Kasvatukselliset: Seuran toiminnassa opetetaan ottamaan huomioon toisia sekä vaalimaan hyviä hevosmiestaitoja.
  • Toiminnalliset ja sosiaaliset: Seuran toiminnassa pyritään saamaan jäsenet osallistumaan toimintaan. Toimitaan kannustavasti niin ryhmä kuin yksilötasolla sekä tuetaan toisiamme niin tallilla, ratsastustunnilla kuin kisoissa.
  • Urheilulliset: Seuran toiminnassa annetaan kaikille mahdollisuus osallistua oman taitotasonsa mukaiseen toimintaan niin kilpailuissa, koulutuksissa kuin tapahtumissa.
  • Tiedotukselliset: Seuran tiedonkulku on nopeaa ja paikkansapitävää.
  • Viihtyvyyteen ja ilmapiiriin liittyvät: Seuramme on helposti lähestyttävä ja kaikki ovat tervetulleita mukaan seuran toimintaan.

Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain toteutettavalla jäsenkyselyllä sekä johtokunnan arvioimana.

Seuran ongelmanratkaisumalli ja toiminta sisäisissä ongelmatilanteissa

Husön Ratsastajat on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan KiVa -periaatteita. Tämä tarkoittaa, että emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai epäasiallista toimintaa. Kaikkiin ongelmatilanteisiin puututaan heti johtokunnan toimesta. Puhumalla paras -ajattelutavan mukaisesti ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti sovittelemaan osapuolten kesken ratkaisukeskeisessä hengessä. Äärimmäisenä keinoa on jäsenen erottaminen seurasta ja viranomaismenettely epäasiallisen käytöksen johdosta. Epäasiallinen toiminta kilpailuissa sekä mahdolliset antidoping rikkomukset käsitellään Suomen ratsastajainliiton kilpailusääntöjen ja kurinpitomenettelyiden mukaisesti.

Johtokunta 2023

Seuran toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Lisäksi johtokunta vastaa ja huolehtii seuran omaisuudesta ja taloudenhoidosta. Siihen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi jäsentä.

Marko Lehtovaara, puheenjohtaja – marko@aaltovaara.com – 040 900 5555

Fanny Wiik, varapuheenjohtaja- fanny.m.wiik@gmail.com – 050 533 8939

Rosa Rönnberg, sihteeri – rosa.ronnberg@gmail.com

Tuuli Paavola, taloudenhoitaja

Marjo Haatainen

Aino Saavalainen

Nea Paavola (nuorisojäsen)

Marja Vuorenoja (varajäsen)

Marja Uusiaho (varajäsen)

Fanni Martinoja (varajäsen)

Jäsensihteeri

Marja Uusiaho – marja.uusiaho@kolumbus.fi