Oletko koskaan miettinyt mitä kaikkea HuRan hallitus tekee ja mistä se vastaa? Kiinnostaisiko hallitustoiminta? HuRan hallitus pyörittää seuran toimintaa sääntöjen ja toimintasuunnitelman puitteissa ja tässä blogitekstissä saat lisää tietoa näistä.

Tule mukaan hallitukseen tai muihin aktiviteetteihin – kaikille löytyy tekemistä!

HuRan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä sekä varajäseniä. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain ja uuden hallituksen valitsee seuran syyskokous marraskuussa. Mikäli haluat osallistua seuran toimintaan ja päätöksentekoon mukavassa porukassa, asetu ihmeessä ehdolle!

Hallituksen lisäksi seuran toimintaa osallistuu paljon muitakin aktiivisia jäseniä. Esimerkiksi viestintä, kerhotoiminta, ja kisojen järjestäminen ovat riippuvaisia vapaaehtoisista. Erityisen suurena ponnistuksena meillä tulee olemaan Husö Dressage Weekendin järjestäminen heinäkuussa. Mukaan pääsee vastaamalla HuRan some-kanavien kutsuhuutoihin, tai vaikka tarttumalla hallituksen jäsentä tai muuta seura-aktiivia hihasta. Seuratoiminta on todella antoisaa ja innostavaa!

Mistä kaikesta hallitus vastaa ja mikä sen toimintaa säätelee?

Käytännössä ratsastusseuran hallitus vastaa seuran operatiivisesta johtamisesta ja sen toiminnan kehittämisestä. Hallituksen perustehtäviin kuuluu:

  • Strateginen suunnittelu: Määrittää seuran pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä kehittää strategioita näiden saavuttamiseksi.
  • Taloushallinto: Vastaa seuran talouden suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. Tämä sisältää budjetoinnin, tilinpäätöksen sekä varainhankinnan.
  • Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen: Suunnittelee ja toteuttaa seuran tapahtumat, kuten kilpailut, koulutukset ja muut jäsenistölle suunnatut aktiviteetit.
  • Viestintä ja markkinointi: Huolehtii seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, brändin kehittämisestä sekä jäsenhankinnasta.
  • Jäsenhallinto: Pitää yllä jäsenrekisteriä, vastaa jäsenmaksujen keräämisestä sekä uusien jäsenten integroimisesta seuraan.
  • Lait ja säädökset: Varmistaa, että seuran toiminta on linjassa voimassa olevien lakien ja säädösten kanssa.

Husön Ratsastajat on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa säätelee korkeimmalla tasolla Yhdistyslaki ja -asetus. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on “lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita.” Hallitus myös edustaa yhdistystä sekä on vastuussa siitä että kirjanpito ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Lain mukaan hallituksen jäsenet kantavat vastuun toiminnastaan.

Toimintasuunnitelma antaa raamit tekemiselle

Vaikka hallituksella onkin varsin paljon määräysvaltaa, on sen toteutettava seuran syyskokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa sekä tietysti noudatettava seuran sääntöjä. HuRan juuri uudistetut säännöt löytyvät kotisivuiltamme (https://www.husonratsastajat.fi/seuran-esittely/seuran-saannot/).

Toimintasuunnitelman valmistelee hallitus ja siitä päättää seuran syyskokous, jossa äänioikeutettuja ovat kaikki seuran 15 vuotta täyttäneet jäsenet lukuunottamatta kannattajajäseniä. HuRan vuoden 2024 toimintasuunnitelma löytyy HuRan sivuilta (https://www.husonratsastajat.fi/seuran-toimintasuunnitelma/).

Toimintasuunnitelman mukaa pyrimme vuoden aikana järjestämään kahdeksat seuratason kisat, joista puolet on koulu- ja puolet estekisoja. Lisäksi olemme järjestämässä kesällä kansallisen tason kouluratsastuskilpailun, Husö Dressage Weekendin, joka ovat samalla ratsastuskeskuksen 40v. juhlakisa. HDW 2024 on samalla kouluratsastuksen Pohjola Tourin osakilpailu.

Kilpailutoiminnan lisäksi järjestämme hevostaitokerhoja. Keväällä pyörähtää Nappis- ja Junnis-kerhot, joissa voi suorittaa Suomen Ratsastajainliiton hevostaitomerkit 1-5. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myöhemmin myös varttuneemmille ratsastajille tarkoitettu Sennis sekä hevostaitokerho ratsastavien junioreiden vanhemmille.

Koulutusta HuRa järjestää itse sekä tukee jäsentensä osallistumista esim. SRL:n järjestämiin toimihenkilökoulutuksiin. Tänä vuonna on jo järjestetty Pia “Piude” Myrskogin vetämä kilpalusääntökoulutus. Yhdessä SkaRan kanssa järjestettävä kerho-ohjaajakoulutus on tulossa huhtikuussa.

Seuran tiedotus hoidetaan pääasiassa somessa (Instagram ja Facebook) sekä kotisivuilla. Lisäksi jaetaan sähköpostitse seurakirje pari kertaa vuodessa.

HuRa myös tukee edustusratsukoitaan aluetasolta alkaen myöntämällä kilpailuavustuksia kulujen kattamista varten.
Lisäksi suunnittelemme tähtiseurastatuksen hakemista myös senioritoiminnalle. Junioiritoiminnallahan tähti on ollut jo vuosikausia.

Kalenterivuoteen on siis suunniteltu monenlaista toimintaa, jotka on koottu yhteen seuran vuosikelloon.

Tervetuloa mukaan HuRan toimintaan!